หอคอยแห่งความหวัง

posted on 26 Jul 2009 23:48 by ma--se in MyLife

มีใครบางคนเล่าให้ฉันฟัง ถึงความฝันที่ตัวเขามี
เรื่องราวแห่งความหวัง ที่สร้างขึ้นเป็นหอคอย
ก่อตัวจากเศษหิน เศษดิน และเศษฝัน
สร้างด้วยวัน ด้วยมือ ด้วยหัวใจ
เขาสร้างมันด้วยสายลมของลมหายใจ
สร้างไว้ ให้เธอ
เธอเดินเข้ามา สอดสายตาไปที่หอคอยนั้น
หอคอยแห่งความหวัง ที่มีคนมอบให้เธอ
เพียงแค่เธอเอ่ยมา หนึ่งคำ
หอคอยนั้นเธอจะได้มาครอง
แต่เธอเอ่ยออกมาอีกคำ
เหมือนหอคอยนั้นได้พังลง
สลายไปจากหัวใจ
เหลือเพียงเศษอิฐของความหวัง
ที่ไม่เหลือค่าใดใด อีกต่อไป

เขาสร้างหอคอยขึ้นมา แต่กลับได้เพียงซากของหอคอย

Comment

Comment:

Tweet

i love u na

#2 By f a i r y zii* on 2009-08-02 23:20

^O^

#1 By f a i r y zii* on 2009-07-30 05:14