ตาเฒ่าจอร์จ -

posted on 28 Mar 2010 23:55 by ma--se in MyLife
วันหนึ่ง ตาเฒ่าจอร์จอาการทรุดลงอยากหนัก จนชาวบ้าน

เห็นว่ายังไงก็คงอยู่ได้อีกไม่นาน ชาวบ้านจึงไปพาบาทหลวง

มาสวดมนต์ให้เพื่อทำให้ใจสงบ เมื่อบาทหลวงมาถึง อาการ

ของตาเฒ่าจอร์จก็ทรุดหนักลงทันที บาทหลวงจึงถามว่า

เป็นอย่างไรบ้าง ตาเฒ่าจอร์จทำท่าเหมือนต้องการจะเขียน

บอกอะไรสักอย่าง บาทหลวงจึงส่งกระดาษกับดินสอให้

ตาเฒ่าจอร์จพยายามรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเขียนข้อความล

ในกระดาษอย่างยากเย็น และจึงส่งกระดาษให้บาทหลวง

เมื่อบาทหลวงรับกระดาษ ตาเฒ่าจอร์จก็สิ้นใจในทันที

บาทหลวงได้เก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้แต่ไม่ได้เปิดอ่าน

ณ ที่งานศพ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เศร้าโศก ท่ามกลาง

บรรยากาศที่เศร้าโศกนั้น บาทหลวงได้ขึ้นกล่าวกับทุกคนที่อยู่

ในงานศพว่า"จอร์จได้จากเราไปอย่างสงบแล้ว ผมเชื่อว่าจอร์จ

เป็นแรงบันดาลในสิ่งดีๆสำหรับหลายๆคน จอร์จได้เขียน

ข้อความทิ้งให้ไว้ ผมรู้จักจอร์จดี ผมเชื่อว่า จอร์จจะต้อง

เขียนสิ่งดีๆทิ้งไว้สำหรับทุกคน" เมื่อกล่าวจบแล้ว บาทหลวง

ก็หยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมา แล้วค่อยๆคลี่ออกอย่างนุ่มนวล

ลายมือที่เขียนไว้นั้นขยึกขยือจนแทบอ่านไม่ออก ข้อความใน

กระดาษนั้นเขียนไว้ว่า "อย่ายืนทับสายออกซิเจน" -*-

Comment

Comment:

Tweet