ทุกข์

posted on 03 May 2011 00:25 by ma--se in MyLife
ความทุกข์
ความสุข
เลือกเอง

ไม่มีใครมาทำให้เราเสียใจได้
นอกจากตัวเราเอง

แต่ด้วยความอ่อนแอนี้
ฉันจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไร? 

Comment

Comment:

Tweet

ผ่านไปได้ด้วยความเข้มแข็งนะคะ

#2 By katak on 2011-05-03 12:45

ได้ดิ