ต้นกล้า

posted on 05 May 2011 03:37 by ma--se in MyLife
ต้นกล้าต้นน้อย
อยากเติบใหญ่
อยากยืนต้นสูง
ต้องอย่าโตใต้ไม้ใหญ่
ไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงา
แต่ก็คอยแย่งอาหาร
และบดบังแสงแดดที่สาดส่องลงมา
กล้าน้อยต้นไหน
อาศัยอยู่แต่ใต้ไม้ใหญ่
กว่าจะรู้ว่าโตได้ไม่สูง
ลำต้นจะไม่เติบใหญ่
ก็สายเกินไป... 

Comment

Comment:

Tweet


เพราะจัง

#1 By katak on 2011-05-05 13:40